Harmadik országbeli egyetemi hallgató foglalkoztatása gyakornoki programban

Pénzügyi tanácsadással foglalkozó cégünk külföldi egyetemi hallgatót alkalmazna gyakornoki program keretében, kell-e munkavállalási engedélyt kérni a külföldi foglalkoztatásához? Szükséges-e a külföldi gyakornok részére kötelezően munkabért fizetni, mennyi a minimálbér esetükben?

[…] Magyarországon nemzetközi diákszervezet által szervezett szakmai gyakorlat keretében foglalkoztatják. A második esetben [2. § (1) bekezdés 18. pont] a harmadik országbeli hallgató egyes nevesített felsőoktatási programok – így a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci és Grundtvig program – keretében Magyarországon történő szakmai gyakorlaton való foglalkoztatása engedélymentes. Ha azonban a külföldi egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló a nemzetközi diákszervezet által szervezett szakmai gyakorlaton vesz részt, vagy nem a nevesített felsőoktatási programok keretében folytatja szakmai gyakorlatát Magyarországon, akkor a munkavállalása engedélyköteles. A harmadik esetben [2. § (1) bekezdés 12. pont] a Magyar Köztársaság területén működő felsőoktatási intézménnyel nappali tagozatos hallgatói jogviszonyban álló harmadik országbeli személynek a jogviszony fennállása alatt történő munkavégzése engedélymentes. A 355/2009. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a munkáltató köteles a munkavállalás helye szerinti illetékes munkaügyi központnak bejelenteni annak a harmadik országbeli állampolgárnak a foglalkoztatását, akinek ehhez a Magyar Köztársaság területén nincs szükség engedélyre. A bejelentés személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmazza a foglalkoztatottak számát, életkorát, iskolai végzettségét, állampolgárságát, munkakörének FEOR-számát, a foglalkoztatási jogviszony formáját, hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, a foglalkoztató statisztikai törzsszámát, továbbá arra vonatkozó adatot, hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megszűnt. A foglalkoztatás kezdő időpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján kell bejelenteni. A munkaügyi központ igazolja a bejelentés teljesítését, és a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet. Ugyanakkor a bejelentési kötelezettség teljesítése, illetőleg annak igazolása nem feltétele a foglalkoztatásra irányuló […]

Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2010. november 2-án (43. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 829

Forrás: https://munkaugyilevelek.hu/levelek/2010/11/02/829/+harmadik+országbeli+egyetemi+hallgató+foglalkoztatása+gyakornoki+programban/?kw=harmadik-orszagbeli-allampolgar&mm=